Welkom op de website van de 
Roelof Venema School
 


Bouwen aan een brede basis!

Het team op de Roelof Venema School stimuleert kinderen zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige, open wereldburgers. Ons onderwijs kent een balans tussen het verwerven van kennis en het ontwikkelen van sociale- en  leervaardigheden.
Wij zien het als onze belangrijkste taak om leerlingen kennis, houding en vaardigheden mee te geven, waarmee zij straks een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Het is onze ambitie om onze leerlingen aan het einde van groep 8, trots te laten zijn op wat ze bereikt hebben, zodat zij zelfbewust en met zelfvertrouwen de overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. 

Ons enthousiaste en bevlogen team staat iedere dag weer klaar om kwalitatief goed, eigentijds en toekomstgericht onderwijs te geven. 
(English Subtitles)