Brede School

Brede School Roelof Venema is een samenwerking tussen PCBO Roelof Venema School en KinderRijk.
Zij delen de visie over kinderen en hun talentontwikkeling. Kinderen zijn krachtige, competente personen met veel mogelijkheden. Ze zijn van nature nieuwsgierig en willen ontdekken. Wij erkennen dat kinderen altijd en van jongs af aan leren. Hierbij gaat het niet om het strikte schoolse leren in de klas. Het gaat om talentontwikkeling in de breedte, binnen en buiten de klas.
Voor een brede school, zoals de Roelof Venema School, is het doel intensieve samenwerking in een multidisciplinair team t.b.v. een compleet dagarrangement, waarbij de school- en de kinderopvangorganisatie naast elkaar blijven bestaan. Dit wordt omschreven als de Boeiende Kinderdag.
 
In het kader van ons Brede School concept, verzenden wij via onze nieuwsbrieven ook berichten van partners waarmee onze school in de buurt samenwerkt. We hanteren hierbij als criterium dat de berichtgeving moet bijdragen aan de samenhang in de wijk en/of het verlevendigen van de buurt, in het kader van de burgerschapsvorming van onze kinderen; "It takes a village to raise a child."