Aanmelding en plaatsing
 

Amstelveen hanteert een postcodebeleid als het gaat om de plaatsing van leerlingen op scholen. Dat bevordert dat kinderen zo dicht mogelijk bij hun huisadres naar school kunnen gaan. Als een kind drie jaar is, worden ouders uitgenodigd door de gemeente om zich te gaan oriënteren op een basisschool.  Als u uiteindelijk besluit uw kind op onze school aan te melden dan meldt u uw kind aan via een digitaal formulier op de website. Als wij plek hebben, zullen wij u uitnodigen voor een gezamenlijke informatieochtend. We informeren op die ochtend de ouders over onze visie op onderwijs, over de beleidskeuzes op hoofdlijnen en we laten u sfeer proeven in de school in bedrijf met een rondleiding. Aan het eind van de rondleiding noteren we u op een plaatsingslijst en u krijgt dan een aanmeldingsformulier mee. Wij bevestigen de ontvangst van het formulier en dan bent u gegarandeerd van een plek op onze school.

 

Het volgende contactmoment is dan als uw kind 3,5 jaar is. U krijgt een inschrijfformulier toegestuurd waarin we u vragen om informatie over de ontwikkeling uw kind. Deze informatie helpt ons om uw kind zorgvuldig te plaatsen. Blijkt er bij uw kind sprake te zijn van fysieke of gedragsmatige ontwikkelingsstoornissen dan gaan we met ouders zorgvuldig overleggen wat uw kind nodig heeft. In veruit de meeste gevallen kunnen we die zorg realiseren en plaatsen we uw kind in een passende groep. Mocht blijken dat de school toch niet in staat is te bieden wat uw kind nodig heeft dan gaan we met u op zoek naar een andere school die wel passend onderwijs voor uw kind kan verzorgen. U bent dus ten alle tijde gegarandeerd van een passende plek voor uw kind (desnoods in een andere school) en u kunt rekenen op onze ondersteuning in een dergelijk proces.

 

Het indelen van leerlingen is een complex proces. We streven naar evenwichtige groepen waarin de kinderen tot hun recht komen en optimale ontwikkelingskansen krijgen in groepen van 28 leerlingen. Bij de indeling houden we rekening met de grootte van de groep, een goede verdeling jongens en meisjes, groepsdynamische aspecten en de specifieke aanpak die voor passend onderwijs nodig is. Persoonlijke voorkeuren van ouders voor een groep of leerkracht kunnen we niet meenemen in dit proces. Ons uitgangspunt is dat alle leerkrachten de kinderen een veilige leeromgeving kunnen bieden. Bij de plaatsing van tweelingen bespreken we met ouders voor de plaatsing wat gewenst is voor een goede ontwikkeling van de betreffende kinderen. Soms plaatsen we kinderen bij elkaar en soms juist niet. Al naar gelang wat passend is.


U kunt via dit formulier aangeven dat u in contact wilt komen met de school. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aanmelden tweede en volgende kind
Indien u al een kind heeft op onze school, adviseren wij u om tweede en volgende kinderen zeer tijdig aan te melden. Hierdoor is het mogelijk rekening te houden met het aantal kleuters dat wij kunnen plaatsen. U kunt een inschrijfformulier per mail aanvragen of bij de administratie langs gaan.