Welkom op de website van de 
Roelof Venema School

Bouwen aan een brede basis
Voor elk kind geldt dat het zich het best ontwikkelt en het best presteert in een uitnodigende, vertrouwde en veilige leeromgeving. De Roelof Venema School biedt een goede mix van kennisoverdracht door een professioneel team en ruimte voor zelfontplooiing op het eigen niveau van het kind.(English Subtitles)