Schoolondersteuningsprofiel

15-04-2019
In het Schoolondersteuningsprofiel komt aan bod welke ondersteuning (oftewel onderwijszorg) de Roelof Venema School kan bieden aan leerlingen en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.
U vindt het document hier.